Eksamensoppgaven i redaksjonelt design var å designe det fiktive, populærvitenskaplige magasinet «Acme».

Magasinet tar for seg saker som er relevant for ungdom og unge voksne.