Deichman har blitt mye mer enn bare et bibliotek — som er en del av årsaken til merkevarens omprofilering fra «Det Deichmanske Bibliotek» i 2018.

Grunnet denne omprofileringen, fikk jeg i eksamensoppgave å designe en ny identitet, samt en mobilapplikasjon som skulle få frem det Deichman har å tilby.
Interaktiv prototype →