Michael Hermansen

designer og utvikler

xrl.no

URL-forkorter, juli 2021

xrl.no er en URL-forkorter laget med Next.js og MongoDB, hostet på Vercel. I tillegg til å kunne forkorte linker, får brukeren også oversikt over alle linkene han/hun har forkortet, samt hvor mange ganger hver enkelt link har blitt klikket.